Thông báo - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động chào mừng 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024

QUYẾT ĐỊNH: Triệu tập kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026

CÔNG VĂN: V/v nghỉ tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2024

THÔNG BÁO: V/v Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất trụ sở Trung tâm Môi trường công trình đô thị cũ, huyện Vĩnh Linh

Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất trụ sở Trung tâm Môi trường công trình đô thị cũ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

KẾ HOẠCH: Tổ chức ngày hội tư vấn việc làm, đào tạo nghề năm 2023

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v thực hiện thống kê đất đai năm 2023 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ: Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

CÔNG VĂN: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị

Tin đã đưa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »