Quy Hoạch - Định Hướng - Huyện Vĩnh Linh

Quy hoạch, phát triển vùng dược liệu phục vụ YHCT còn hạn chế

Những năm qua, việc xây dựng quy hoạch vùng chuyên trồng cây dược liệu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bằng YHCT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân từ cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học trong sản xuất, quản lý cây dược liệu còn hạn chế. Bên cạnh đó, điều kiện thổ nhưỡng,...

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: V/v bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch hành động...

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vĩnh Linh, UBND huyện Vĩnh Linh thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với những nội dung sau:

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Linh

Thu hồi trên 10.600m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định thu hồi trên 10.600m2 đất do UBND xã Vĩnh Thái quản lý để xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Tân Hòa. Trong đó, đất bằng chưa sử dụng gần 9.600m2, đất giao thông trên 1.000m2.

Hướng đến xây dựng sản phẩm gạo hữu cơ Vĩnh Linh

Lúa là một trong những loại cây chủ lực trong lĩnh vực trồng trọt tại huyện Vĩnh Linh. Huyện đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tăng cường cơ giới hoá và kêu gọi doanh nghiệp liên kết với người dân nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Nhận thức vai trò quan trọng của kinh tế tập thể đóng góp tích cực vào tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn, trong thời gian qua huyện Vĩnh Linh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương chú trọng hỗ trợ các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) đổi mới...

Tin đã đưa

« 1 2 3 4 »