Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

Công văn của UBND huyện Vĩnh Linh về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện

Công văn của UBND huyện Vĩnh Linh về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 28/2/2023 về tuyên truyền nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng huyện Vĩnh Linh năm 2023

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/02/2023 hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Vĩnh Linh năm 2023

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/02/2023 hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Vĩnh Linh năm 2023

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 22/02/2023 về khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính và chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ huyện Vĩnh Linh năm 2022

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về tuyên truyền CCHC năm 2023

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/02/2023 về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2023

Tin đã đưa

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »