Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi " Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình nhằm đẩy mạnh CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2023"

BÁO CÁO: V/v tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO9001:2015 năm 2023

CÔNG VĂN: Về việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023- huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

BÁP CÁO: Kết quả thực hiện chi tiết các nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023

THÔNG BÁO: Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại phiên họp triển khai, hướng dẫnđánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CHCC huyện và các xã, thị trấn và đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành...

BÁO CÁO: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh năm 2023

Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện Vĩnh Linh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 22/11/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC huyện VĩnhLinh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Vĩnh Linh

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »