Văn bản chỉ đạo - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

Ngày 31/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC trong 5 tháng đầu năm 2023

Vừa qua, UBND huyện Vĩnh Linh có cuộc họp với các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan để bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính trong 5 tháng đầu năm 2023. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiên Tùng chủ trì cuộc họp.

Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ...

Triển khai thực hiện mô hình điểm về Đề án 06

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa...

Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh cải cách TTHC trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho tổ chức, công dân

Trong tháng 4/2023, kết quả giải quyết TTHC của huyện Vĩnh Linh về hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 78,71%, đứng thứ 4/10 huyện, thị, thành phố; tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 60,45% (đứng thứ 8/10 huyện, thị, thành phố); số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 98,32 (đứng thứ 8/10); có...

Sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chíp để kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh.

CÔNG VĂN: V/v áp dụng sáng kiến CCHC và nhân rộng trên địa bàn huyện

BÁO CÁO: Thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công quý I năm 2023

CÔNG VĂN: V/v rà soát, bổ sung chỉ tiêu thực hiện CCHC năm 2023 đến năm 2025

CÔNG VĂN: Hướng dẫn đăng nhập Cổng dịch vụ công tỉnh qua hệ thống xác thực định danh điện tử của Bộ Công an với Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

Tin đã đưa

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »